Το θερινό σχολείο έχει σκοπό να παρέχει την ευκαιρία σε επιστήμονες και επαγγελματίες με ενδιαφέρον στη Μαθηματική Βιολογία, να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να διευρύνουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους για την κατανόηση της ανάπτυξης, διάδοσης και αντιμετώπισης ασθενειών και επιδημιών της εποχής.

Κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου του Ε2Μ θα:

• Μάθετε πώς περιγράφονται μαθηματικά και αντιμετωπίζονται προβλήματα ιατρικής που αφορούν μη μολυσματικές ασθένειες, όπως η επούλωση πληγών και ο καρκίνος, αλλά και μολυσματικές ασθένειες, όπως ο Covid-19, το AIDS, η γρίπη.
• Κατανοήσετε την μαθηματική προτυποποίηση της μετάδοσης και του ελέγχου μεταδοτικών νοσημάτων καθώς και την εξέλιξη των πανδημιών
• Μάθετε μεθόδους της Βιοπληροφορικής για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων και την αξιοποίησή τους σε προβλεπτικά μοντέλα
• Εξοικειωθείτε με τη γλώσσα προγραμματισμού R
• Λάβετε μέρος σε πρακτικές δραστηριότητες εφαρμόζοντας υπολογιστικές μεθόδους για να προβλέψετε την εξέλιξη ασθενειών
• Είστε σε θέση να σχεδιάσετε το δικό σας μοντέλο και να το λύσετε αριθμητικά
• Συνεργαστείτε με τους προσκεκλημένους ομιλητές και να αλληλεπιδράσετε μεταξύ σας

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Θερινό Σχολείο του Ε2Μ απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοιτους Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Επιστημών Υγείας και συναφών, και γενικότερα σε επιστήμονες και επαγγελματίες, με στοιχειώδες μαθηματικό υπόβαθρο με ενδιαφέρον στη Μαθηματική Βιολογία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές έννοιες, μεθόδους και τεχνικές της Μαθηματικής Βιολογίας, με έμφαση στη Μαθηματική Επιδημιολογία, που θα παρουσιαστούν από διακεκριμένους επιστήμονες με ειδίκευση σε αντίστοιχα θέματα. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες και να πειραματιστούν στον υπολογιστή τους εφαρμόζοντας σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία και μεθόδους για τη μοντελοποίηση και μελέτη ειδικών περιπτώσεων ασθενειών