Από το πρώτο μαθηματικό μοντέλο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών που κατασκεύασε ο Bernoulli το 1760, και αφορούσε την επίδραση του εμβολιασμού κατά της ευλογιάς και των παραλλαγών της, τα μαθηματικά μοντέλα είναι χρήσιμα εργαλεία σε κάθε επιστήμη και στην Ιατρική ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για την διατύπωση υποθέσεων, την ερμηνεία αποτελεσμάτων, το σχεδιασμό και τη διερεύνηση φαρμακευτικών σχημάτων και θεραπειών. Η μαθηματική μοντελοποίηση επιτρέπει την ποιοτική και ποσoτική μελέτη, την πρόβλεψη και τον έλεγχο μολυσματικών και μη μολυσματικών ασθενειών και μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη λήψη αποφάσεων και μέτρων αντιμετώπισης τους.

Το εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ε2Μ) του ΕΑΠ, διοργανώνει εξ αποστάσεως το 2021 e-Θερινό Σχολείο στη Μαθηματική Βιολογία με θέμα την Μαθηματική Προτυποποίηση της Διάδοσης Μολυσματικών και μη Μολυσματικών Ασθενειών, με σκοπό να αποτελέσει ένα επιστημονικό φόρουμ συνάντησης προς όφελος της προόδου της επιστήμης και του κοινωνικού συνόλου.

Το θερινό σχολείο θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, από την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρωινές διαλέξεις και απογευματινά εργαστήρια, όπου θα διδάξουν διακεκριμένοι επιστήμονες.