Οι συμμετέχοντες στο «2021 e-Θερινό Σχολείο στη Μαθηματική Βιολογία» πρέπει να εγγραφούν αποκλειστικά μέσω της on-line φόρμας. Μετά την καταβολή των τελών εγγραφής, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης για να συνδεθούν με τις σχετικές ιστοσελίδες του Θερινού Σχολείου.

Τα τέλη εγγραφής καλύπτουν:

α) τη συμμετοχή σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εξ αποστάσεως εκπαίδευση, hands on εργαστήρια, συμμετοχή στο forum)

β) πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Έγκαιρη/κανονική κατάθεση

Πλήρης συνδρομή (επιστήμονες, ερευνητές, κ.α.): 50.00 ευρώ

Προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και ευπαθείς ομάδες (π.χ. άνεργοι): 20.00 ευρώ

Τα στοιχεία για την κατάθεση του κόστους συμμετοχής είναι τα εξής:

Bank name: PIRAEUS BANK

IBAN: GR13 0171 3190 0063 1903 0020 748

SWIFT BIC PIRBGRAA

Code number: 80139/Θερινό Σχολείο Στη Μαθηματική Βιολογία

Holder of the account: ELKE – HELLENIC OPEN UNIVERSITY

Σημείωση: Στις παρατηρήσεις κατάθεσης να αναφέρεται οπωσδήποτε το Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο του καταθέτη. Σε περίπτωση που είστε φοιτητής/τρια θα αναφερθεί υποχρεωτικά και ο αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και το οικείο ΑΕΙ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, πιέστε εδώ