Θα δοθεί μια σύντομη εισαγωγή στη γενική θεωρία των Επιδημικών Υποδειγμάτων. Οι βασικές έννοιες θα περιγραφούν μέσω του αιτιοκρατικού υποδείγματος, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς αυτού του τύπου των συστημάτων διαφορικών εξισώσεων και της χρήσης τους για τον έλεγχο των λοιμωδών νόσων.
Στη συνέχεια θα εισαχθούν τα αντίστοιχα στοχαστικά υποδείγματα και θα περιγραφούν οι σχέσεις τους με τα αιτιοκρατικά μέσω κατάλληλων οριακών θεωρημάτων για τα Μαρκοβιανά στοχαστικά μοντέλα. Η επέκταση των στοχαστικών υποδειγμάτων σε δομημένους πληθυσμούς θα δοθεί για τις κύριες μορφές τέτοιων μοντέλων.
Τέλος, θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή στη στατιστική συμπερισματολογία για Επιδημικά υποδείγματα και την εκτίμηση των κύριων παραμέτρων και συναρτησιακών.