Η ανάλυση και εξόρυξη γνώσης από βιοϊατρικά δεδομένα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από πλειάδα αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Η R είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοικτού κώδικα και περιβάλλον που παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να εφαρμόσει πολλούς από αυτούς τους αλγορίθμους και τις τεχνικές, μέσα από τα χιλιάδες πακέτα που έχει. Σκοπός της εργαστηριακής διάλεξης είναι η εφαρμογή των πιο διαδεδομένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με τη χρήση της R, σε πραγματικά δεδομένα που αφορούν πειράματα σχετικά με μολυσματικές ασθένειες