Καθώς εισερχόμαστε στη μεταγονιδωματικής εποχή όπου η ακολουθία του ανθρώπινου DNA έχει ολοκληρωτικά αποκωδικοποιηθεί, η βιολογία διαθέτει πλέον μεθόδους για την λεπτομερή καταγραφή εκφράσεων και αλληλεπιδράσεων γονιδίων. Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε και να αποτυπώσουμε τους χαοτικούς δρόμους που ακολουθεί η γονιδιακή έκφραση, καθώς μια εκφραση γονιδίου, ή ένας φαινομενικά ασήμαντος περιβαλλοντικός παράγοντας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές παθολογικές καταστάσεις. Στην παρούσα διάλεξη θα εστιαστούμε σε ανάλυση γονιδιακής έκφρασης με την χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης (εποπτευόμενοι και μη εποπτευόμενοι αλγόριθμοι).