Θεωρία: Μηχανική Μάθηση και Μολυσματικές ασθένειες – Βασικές αρχές και προκλήσεις

Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή όπου τα δεδομένα από τεχνικές της μοριακής βιολογίας παράγονται με ταχύτατο ρυθμό. Αυτή η αύξηση δεδομένων μπορεί να προσφέρει μια επανάσταση στο χώρος της Βιοϊατρικής και συνεισφέρει στην αποκρυπτογράφηση των πολύπλοκων ασθενειών όπως οι μολυσματικές ασθένειες. Η εξόρυξη γνώσης από αυτά τα δεδομένα μέσα από αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση λόγω της πολυπλοκότητας και της μεγάλης διαστατικότητάς τους. Σκοπός της διάλεξης είναι η αναλυτική περιγραφή των πιο διαδεδομένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, καθώς επίσης και η καταγραφή των προκλήσεων που συναντούμε σε αυτό το πεδίο αναφορικά με τις μολυσματικές ασθένειες.