Οι μολυσματικές ασθένειες είναι μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτων παγκοσμίως. Η εγγενή πολυπλοκότητα τους και η μεταδοτικότητα που έχουν δυσκολεύει την ανάλυση και την ερμηνεία τους. Ένας τρόπος ρεαλιστικής απεικόνισης της πολυπλοκότητας αυτής είναι τα βιολογικά δίκτυα. Έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν τα χαρακτηριστικά μιας υπό μελέτης ασθένειας από ετερογενή δεδομένα.

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και ο αναδυόμενος όρος «Ιατρική των Δικτύων», ο οποίος μπορεί να αποκρυπτογραφήσει πολλές πληροφορίες σχετικά με πολύπλοκες βιολογικές λειτουργίες και ασθένειες. Σκοπός της διάλεξης είναι να περιγραφούν οι βασικές αρχές της Ιατρικής των Δικτύων καθώς επίσης και η εφαρμογή τους σε δεδομένα από μολυσματικές ασθένειες.