Στη συγκεκριμένη διάλεξη θα αναφερθούμε εν συντομία στα προτερήματα της Μπεϋζιανής Στατιστικής προσέγγισης και έμφαση θα δοθεί στο πρόβλημα της Μπεϋζιανής Επιλογής Μεταβλητών.

Με χρήση της R θα καλύψουμε ένα παράδειγμα.