Ο σκοπός του εργαστηρίου: Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου θα γνωρίσουμε την R και το περιβάλλον της με στόχο να την χρησιμοποιήσουμε για την επίλυση, επεξεργασία και οπτικοποίηση διακριτών και συνεχών πληθυσμιακών μοντέλων διάδοσης μη μολυσματικών ασθενειών.

Τι είναι η R: Η R είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοικτού κώδικα και περιβάλλον που παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα για στατιστικούς υπολογισμούς, γραφήματα, επεξεργασία, ανάλυση δεδομένων κ.ά. Διανέμεται με άδεια GNU και είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατή με την αντίστοιχη εμπορική γλώσσα και το πακέτο S, το οποίο δημιουργήθηκε στα Εργαστήρια Bell από τον John Chambers και τους συνεργάτες του. Η R αναπτύχθηκε από τους Ross Ihaka και Robert Gentlemann στο Πανεπιστήμιο του Auckland στη Νέα Ζηλανδία στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν από τη διεύθυνση https://www.r-project.org και υποστηρίζεται για όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα.

Ενότητες που θα αναλυθούν:

  • Εισαγωγή στην R
  • Γραφικό Περιβάλλον – Διεπαφή R-Studio
  • Τύποι Δεδομένων και μεταβλητές
  • Αριθμητικοί Υπολογισμοί
  • Γραφικές Παραστάσεις
  • Εισαγωγή Δεδομένων
  • Ορισμός συναρτήσεων
  • Στοιχεία προγραμματισμού
  • Πακέτα εντολών (deSolve κ.ά.)

Εφαρμογές σε διακριτά και συνεχή πληθυσμιακά μοντέλα