Θα συζητηθούν βασικές έννοιες και τεχνικές για την απόδειξη ύπαρξης λύσεων οδεύοντος κύματος σε μερικές διαφορικές εξισώσεις και διακριτά συστήματα, με αναφορές στις εφαρμογές σε μαθηματικά μοντέλα μολυσματικών και μη μολυσματικών ασθενειών.