Μαθηματική προτυποποίηση μολυσματικών και μη μολυσματικών ασθενειών
Μαθηματική προτυποποίηση μολυσματικών και μη μολυσματικών ασθενειών
2021 e-Θερινό Σχολείο στη Μαθηματική Βιολογία, 9-12 Σεπτεμβρίου 2021

Το Θερινό Σχολείο του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Από το πρώτο μαθηματικό μοντέλο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών που κατασκεύασε ο Bernoulli το 1760, και αφορούσε την επίδραση του εμβολιασμού κατά της ευλογιάς και των παραλλαγών της, τα μαθηματικά μοντέλα είναι χρήσιμα εργαλεία σε κάθε επιστήμη και στην Ιατρική ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για την διατύπωση υποθέσεων, την ερμηνεία αποτελεσμάτων, το σχεδιασμό και τη διερεύνηση φαρμακευτικών σχημάτων και θεραπειών. Η μαθηματική μοντελοποίηση επιτρέπει την ποιοτική και ποσoτική μελέτη, την πρόβλεψη και τον έλεγχο μολυσματικών και μη μολυσματικών ασθενειών και μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη λήψη αποφάσεων και μέτρων αντιμετώπισης τους.

Το εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ε2Μ) του ΕΑΠ, διοργανώνει εξ αποστάσεως το 2021 e-Θερινό Σχολείο στη Μαθηματική Βιολογία με θέμα την Μαθηματική Προτυποποίηση της Διάδοσης Μολυσματικών και μη Μολυσματικών Ασθενειών, με σκοπό να αποτελέσει ένα επιστημονικό φόρουμ συνάντησης  προς όφελος της προόδου της επιστήμης και του κοινωνικού συνόλου.

Το θερινό σχολείο θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, από την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 . Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρωινές διαλέξεις και απογευματινά εργαστήρια, όπου θα διδάξουν διακεκριμένοι επιστήμονες.

Σκοπός

Το θερινό σχολείο έχει σκοπό να παρέχει την ευκαιρία σε επιστήμονες και επαγγελματίες με ενδιαφέρον στη Μαθηματική Βιολογία, να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να διευρύνουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους για την κατανόηση της ανάπτυξης, διάδοσης και αντιμετώπισης ασθενειών και επιδημιών της εποχής.

Κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου του Ε2Μ θα:

  • Μάθετε πώς περιγράφονται μαθηματικά και αντιμετωπίζονται προβλήματα ιατρικής που αφορούν μη μολυσματικές ασθένειες, όπως η επούλωση πληγών και ο καρκίνος, αλλά και μολυσματικές ασθένειες, όπως ο Covid-19, το AIDS, η γρίπη
  • Κατανοήσετε την μαθηματική προτυποποίηση της μετάδοσης και του ελέγχου μεταδοτικών νοσημάτων καθώς και την εξέλιξη των πανδημιών
  • Μάθετε μεθόδους της Βιοπληροφορικής για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων και την αξιοποίησή τους σε προβλεπτικά μοντέλα
  • Εξοικειωθείτε με τη γλώσσα προγραμματισμού R
  • Λάβετε μέρος σε πρακτικές δραστηριότητες εφαρμόζοντας υπολογιστικές μεθόδους για να προβλέψετε την εξέλιξη ασθενειών
  • Είστε σε θέση να σχεδιάσετε το δικό σας μοντέλο και να το λύσετε αριθμητικά
  • Συνεργαστείτε με τους προσκεκλημένους ομιλητές και να αλληλεπιδράσετε μεταξύ σας

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Θερινό Σχολείο του Ε2Μ απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Επιστημών Υγείας και συναφών, και γενικότερα σε επιστήμονες και επαγγελματίες, με στοιχειώδες μαθηματικό υπόβαθρο με ενδιαφέρον στη Μαθηματική Βιολογία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές έννοιες, μεθόδους και τεχνικές της Μαθηματικής Βιολογίας, με έμφαση στη Μαθηματική Επιδημιολογία, που θα παρουσιαστούν από διακεκριμένους επιστήμονες με ειδίκευση σε αντίστοιχα θέματα. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες και να πειραματιστούν στον υπολογιστή τους εφαρμόζοντας σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία και μεθόδους για τη μοντελοποίηση και μελέτη ειδικών περιπτώσεων ασθενειών.